gallery/1426548398_facebook_circle-48
gallery/fej

Közösségi szolgálati információk

Budapesti Komplex SzC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziuma

Együttműködési megállapodás

 

Az együttműködési megállapodás nyomtatványt kell két példányban kitöltetni a fogadó szervezettel, majd utána leadni a titkárságon. Az iskola jóváhagyása után egy példányt a tanuló visszajuttat a fogadó szervezethez.

Együttműködési megállapodás (rtf)

 

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra

 

Iskolai közösségi szolgálati feladatokon az alábbi jelentekési lap kitöltésével lehet részt venni. A közösségi szolgálati jelentkezési lapot kitöltve Dr. Vlaj Lajosné igh. vagy Gáti Szilvia ifjúságvédelmi felelősnek lehet leadni.

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra (rtf)

 

gallery/photo01
gallery/photo2
gallery/photo5